Księga znaku - dokładny opis

Każde logo ma ściśle określone parametry, takie jak kolorystyka, typografia, pole ochronne czy proporcje. Opracowanie księgi znaku jest kolejnym etapem pracy nad logo, jest to wręcz naturalna jego kontynuacja.

Standardowa księga znaku składa się z :

Geneza postania logo

To od tego należy rozpocząć księgę znaku, ponieważ każdy kto będzie miał później potrzebę skorzystania z tego dokumentu, będzie mógł lepiej zrozumieć zasady stosowane w znaku, poznając jego znaczenie i genezę powstania (w tym, cele klienta).

Podstawowa wersja znaku

Podstawowa wersja znaku to najważniejszy element identyfikacji wizualnej firmy. W zależności od projektu jest to logotyp (logo oparte tylko o typografię) lub zestawienie sygnetu (elementu graficznego) i logotypu. W tym dziale pokazujemy jak wygląda logo w jego podstawowej formie, zarówno na jasnym jak i na ciemnym tle.

Alternatywne wersje logo

W zależności od rozbudowania księgi znaku, dział ten może być mniej lub bardziej rozbudowany.
Zamieszczamy ty wszystkie dopuszczalne wersje logo. Są to wersje z hasłem firmowym, wersje achromatyczne (szarości), monochromatyczne (jeden dopuszczalny kolor). Niektóre znaki mogą także występować w wersji skróconej, wykorzystującej tylko sam sygnet (element graficzny) lub logotyp (element typograficzny). Wszystkie te wersje powinny znaleźć się w księdze znaku, aby osoby z niej korzystające mogły bez problemu prawidłowo użyć logo.

Konstrukcja logo

Ten dział wygląda zupełnie inaczej w każdej księdze znaku. Jest on zależny od stopnia skomplikowania budowy logo oraz od potrzeby wyjaśnienia jego konstrukcji. Najczęściej logo jest umieszczane na siatce konstrukcyjnej oraz dokładnie określa się jego proporcje. W przypadku bardziej skomplikowanego projektu, np. wykorzystującego efekty przestrzenne, opis powinien zawierać jego szczegółową budowę. Do opisania konstrukcji znaku należy podejść bardzo indywidualnie i w jak najbardziej przejrzysty sposób opisać jego parametry.

Pole ochronne oraz pole podstawowe znaku

Opisywane w tym dziale zasady stosowania znaku, to określenie przestrzeni wokół logo, która nie może być naruszona. Ma to na celu zachowanie czytelności logo na wszelkich materiałach, na których będzie stosowane. Określamy tu zarówno pole ochronne znaku, czyli przestrzeń, na której nie mogą się znaleźć inne obiekty oraz tekst jak i pole podstawowe znaku, które określa odległość logo od krawędzi dokumentów. Oczywiście zdarza się również tak, że pole ochronne oraz pole podstawowe są tożsame, wszystko zależy od konkretnego projektu.

Kolorystyka

Każde logo ma ściśle określoną kolorystykę w jakiej może występować. Opisujemy tutaj zarówno kolory występujące w sygnecie, jak i kolor czcionki zastosowanej w znaku firmowym. Kolorystyka logo powinna być określona w CMYKu, Pantonie, RGB, folii ORACAL, a czasem również w RALu. Ma to na celu ułatwienie pracy przy reprodukcji logo na różnych nośnikach. W każdym przypadku logo powinno zachować te same kolory.

Typografia

Kolejną stronę księgi znaku powinien zająć opis użytej typografii. Należy tutaj określić, jaka rodzina czcionek została zastosowana, zarówno w nazwie firmy, jak i haśle firmowym, występującym jako "dopisek" do logo. Jest to bardzo ważna informacja dla tych, którzy na podstawie logo będą tworzyć kolejne elementy identyfikacji wizualnej. Każdy taki element powinien być spójny ze znakiem firmowym, budując konsekwentny wizerunek firmy.

Skalowanie i minimalne rozmiary

Kolejnym elementem księgi znaku jest określenie minimalnych rozmiarów logo dla druku (w milimetrach) oraz dla monitorów (w pikselach). Testując czytelność znaku ustalamy dopuszczalny minimalny rozmiar dla jego wersji podstawowej, Logo nie może występować w mniejszych, niż ustalone, rozmiarach, ponieważ traci na czytelności, a to rzutuje na wizerunek firmy.

Stosowanie znaku na różnych tłach

W tym dziale pokazujemy, jak stosować logo w zależności od tła, na którym występuje. Określamy, w jakich przypadkach logo może występować w pełnym kolorze, a w jakich należy sięgnąć po jego wersję uproszczoną wersję monochromatyczną lub achromatyczną. Ustalamy tutaj zarówno nasycenie koloru tła, na którym znak pełno kolorowy jest wciąż czytelny, jak i zasady stosowania logo na zdjęciach. Wszystkie te działania mają na celu uchronić przed niewłaściwym i nieczytelnym zastosowaniem logo.

Niedopuszczalne modyfikacje

Jest to ostatni element księgi znaku, który zazwyczaj opisujemy. Zamieszczamy zbiór i przykłady najczęściej popełnianych błędów, takich jak m.in.: dodawanie elementów w polu ochronnym, zmiana proporcji znaku, dodawanie cieni, zmiana kolorystyki czy umieszczanie logo na niewłaściwym tle. W tym miejscu uczulamy na to, by bardzo uważnie stosować się do zasad opisanych w całej księdze znaku. Unikając błędów przedstawionych, jako niedopuszczalne modyfikacje mamy pewność, że wizerunek firmy nie zostanie nadszarpnięty przez nieprzemyślane działania.