Logo - czy jest mi potrzebne?

Logo - jest graficznym znakiem towarowym, prawnie chronionym, niepowtarzalnym elementem produktu, odróżniającym się od konkurencyjnych produktów lub też innym przedstawieniem symbolu marki, stowarzyszenia, organizacji, instytucji, a nawet rzeczy abstrakcyjnych – takich jak idee oraz pomysły. Logo jest obecnie jedną z nieodłącznych części marketingu i jest kojarzone z nazwami firm oraz z hasłami reklamowymi.

Głównymi celami tworzenia i używania logo są:

  • Przyciąganie uwagi klientów lub użytkowników marki oraz innych zainteresowanych osób
  • Szybka i łatwa identyfikacja przedmiotu działalności firmy
  • Oznaczenie produktów w celu łatwiejszej ich identyfikacji przez klientów oraz użytkowników.
  • Wywołanie określonego wrażenia estetycznego w kliencie lub użytkowniku

Funkcja marketingowa

Konstrukcja logo jest najczęściej zamierzona w taki sposób aby łatwo kojarzyła się ona z przedmiotem działalności firmy lub z jej nazwą. Celem takiego zabiegu jest ułatwienie identyfikacji firmy poprzez wywołanie odpowiednich skojarzeń.

Logo powinno być skonstruowane w sposób czytelny i niezbyt skomplikowany. Proste kształty oraz niewielka liczba kolorów są najlepszym rozwiązaniem, jednakże niekiedy zdarza się, że firmy chcące odwołać się do tradycji używają bardziej skomplikowanych kształtów i większej ilości kolorów, wzorowanych np. na herbach. Działanie takie jest jednak dość ryzykowne. Poza tym logo powinno być skonstruowane w dwóch wersjach – poziomej oraz pionowej. Umożliwia to wykorzystanie go na różnych produktach bez obawy o ograniczenia powierzchni wynikające z jego gabarytów. Dodatkowo powinno także być ono zaprojektowane w wersji konturowej, całotonalnej oraz monochromatycznej. Dzięki temu np. drukowanie ulotek lub plakatów reklamowych może znacznie obniżyć koszty, poprzez zastosowanie jedynie półtonów jeden farby. Logo w wersji monochromatycznej nie powinno w takim przypadku tracić na czytelności i wyrazistości.

Aby zapewnić standaryzację logo używa się księgi znaku. Jest to dokładnie sprecyzowany zapis kształtu oraz budowy logo, a także zasad jakich należy przestrzegać aby używać go w prawidłowy sposób. Większe firmy często korzystają z bardzo rozbudowanych ksiąg znaków, gdzie zawarte także zasady dotyczące użycia logo w konkretnych projektach oraz kampaniach marketingowych, tak aby przyniosło to jak najlepszą korzyść przedsiębiorstwu. Prawidło opracowana księga znaku powinna zawierać 7 podstawowych kart zawierających: opis znaczenia logo, opis budowy logo, kolorystykę, opis pól ochronnych wokół logo, warianty logo oraz poszczególnych jego elementów, precyzyjnie opisany zestaw znaków firmowego kroju pisma a także przykłady prawidłowej i nieprawidłowej konstrukcji logo.